Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Spis inwentarza I Ns 29/24

W Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 29/24 z wniosku Skarbu Państwa – Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie wydane zostało postanowienie w dniu 5 lutego 2024 r. o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Anecie Zbiczak, córce Mieczysława i Emilii, zmarłej w dniu 29 października 2021 roku w Lublinie, ostatnio stale zamieszkałej w Lublinie, ul. Krańcowa 112/38, 20-320 Lublin. Wzywa się: spadkobierców, uprawnionych do zachowku lub zapisobierców, albo wykonawców testamentu lub wierzycieli mających pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy do zgłoszenia się w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłoszenia  przedmiotów  należących do spadku, przedmiotów zapisów windykacyjnych lub długów spadkowych, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Metadane

Data wytworzenia : 12.02.2024
Data publikacji : 12.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Kot I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Marta Bil-Miduch Oddział Administracyjny

Opcje strony

do góry