Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Spis inwentarza I Ns 43/24

W Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 43/24  z wniosku Marii Bochniarz wydane zostało postanowienie w dniu 25 stycznia 2024 r. o sporządzenie spisu inwentarza  spadku po Andrzeju Bochniarz, PESEL  74012705653, synu Marii i Stanisława, zmarłego w dniu 15 sierpnia 2019 roku w Łęcznej, ostatnio stale zamieszkałego w Łęcznej, ul. Nadrzeczna 25. Wzywa się: spadkobierców, uprawnionych do zachowku lub zapisobierców, albo wykonawców testamentu lub wierzycieli mających pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy do zgłoszenia się w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłoszenia  przedmiotów  należących do spadku, przedmiotów zapisów windykacyjnych lub długów  spadkowych, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Metadane

Data wytworzenia : 29.01.2024
Data publikacji : 30.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Kot I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Marta Bil-Miduch Oddział Administracyjny

Opcje strony

do góry