Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Spis inwentarza I Ns 1519/23

W Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 1519/23 z wniosku Kamili Kustroń wydane zostało postanowienie w dniu 26 stycznia 2024 r. o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Janie Konaszczuk, PESEL 40070502895, synu Agnieszki i Andrzeja, zmarłego w dniu 14 lipca 2020 roku w Świdniku, ostatnio stale zamieszkałego w Świdniku, przy ulicy Niepodległości 9/23.

Wzywa się: spadkobierców, uprawnionych do zachowku lub zapisobierców, albo wykonawców testamentu lub wierzycieli mających pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy do zgłoszenia się w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłoszenia przedmiotów należących do spadku, przedmiotów zapisów windykacyjnych lub długów spadkowych, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Metadane

Data wytworzenia : 29.01.2024
Data publikacji : 29.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Kot I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki Oddział Informatyczny

Opcje strony

do góry