Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Zezwolenie na złożenie do depozytu I Ns 1189/23

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 27 października 2023 roku wydanym w sprawie I Ns 1189/23 z wniosku Województwa Lubelskiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 9.683,00 zł ( dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote ) tytułem odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Województwo Lubelskie– Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie nieruchomość położoną w obrębie 6-Nowogród, gmina Łęczna-Obszar Wiejski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 7/20 o powierzchni 0,0142 ha, którą to kwotę wypłacić na wniosek każdej osoby która wykaże się dokumentem własności do przedmiotowej nieruchomości na dzień 19 maja 2023 r. Sąd wzywa właściciela nieruchomości do odbioru wyżej wskazanego depozytu.

Metadane

Data publikacji : 20.11.2023
Data modyfikacji : 20.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Konowałek I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Konowałek I Wydział Cywilny
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Konowałek

Opcje strony

do góry