Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Zezwolenie na złożenie do depozytu I Ns 1099/23

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 30 października 2023 roku wydanym w sprawie I Ns 1099/23 z wniosku Województwa Lubelskiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 104.500,00 zł ( sto cztery tysiące pięćset złotych ) tytułem odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Województwo Lubelskie– Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie nieruchomość położoną w obrębie 0002-Dąbrowa, gmina Ludwin, powiat łęczyński, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 64/1 o powierzchni 0,1030 ha, 114/1 o pow. 0,1972 ha, 114/2 o pow. 0,0028 ha, nr. 126/1 o pow. 0,0134 ha, 127/1 o pow. 0,0853 ha, nr. 130/1 o pow. 0,0644 ha, którą to kwotę wypłacić na wniosek każdej osoby która wykaże się dokumentem własności do przedmiotowej nieruchomości na dzień 19 czerwca 2023 r. Sąd wzywa właściciela nieruchomości do odbioru wyżej wskazanego depozytu.

Metadane

Data publikacji : 20.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Konowałek I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Konowałek I Wydział Cywilny

Opcje strony

do góry