Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Zezwolenie na złożenie do depozytu I Ns 1238/23

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 8 listopada 2023 roku wydanym w sprawie I Ns 1238/23 z wniosku Powiatu Świdnickiego reprezentowanego przez Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3801,66 zł (trzy tysiące osiemset jeden złotych 66/100), którą to kwotę polecił wypłacić na rzecz spadkobierców Stanisława Drżał na ich wniosek po przedłożeniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia. Sąd wzywa  wierzycieli tj. spadkobierców do odbioru wyżej wskazanego depozytu.

Metadane

Data publikacji : 15.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Konowałek I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Konowałek I Wydział Cywilny

Opcje strony

do góry