Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Zezwolenie na złożenie do depozytu I Ns 1211/23

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny postanowieniem z 8 listopada  2023 roku wydanym w sprawie I Ns 1211/23 z wniosku Gminy Rybczewice o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 293 zł (dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote) tytułem odszkodowania za nabyte z mocy prawa przez Gminę Rybczewice prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości Częstoborowice, gmina Rybczewice, powiat świdnicki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 565/1 o łącznej powierzchni 0,0014 ha, którą to kwotę wypłacić na wniosek każdej osoby legitymującej się prawem własności do przedmiotowej nieruchomości na dzień 22 września 2023 r. Sąd wzywa właściciela nieruchomości do odbioru wyżej wskazanego depozytu.

Metadane

Data publikacji : 15.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Konowałek I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Konowałek I Wydział Cywilny

Opcje strony

do góry