Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Spis inwentarza I Ns 994/23

W Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 994/23, z wniosku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Świdnik” z siedzibą w Świdniku, w dniu 8 września 2023 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Lucjanie Olender, synu Wacława i Krystyny (PESEL: 53061413999), zmarłym w dniu 15 czerwca 2022 roku w miejscowości Górne, gmina Milejów, ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Górne 5, gmina Milejów. Wzywa się: spadkobierców, uprawnionych do zachowku lub zapisobierców, albo wykonawców testamentu lub wierzycieli mających pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy do zgłoszenia się w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłoszenia  przedmiotów  należących do spadku, przedmiotów zapisów windykacyjnych lub długów spadkowych, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Metadane

Data wytworzenia : 08.09.2023
Data publikacji : 08.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Kot I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Piwowarski

Opcje strony

do góry