Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Spis inwentarza I Ns 970/23

W Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 970/23, z wniosku Dominiki Genei, w dniu 5 września 2023 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Wiesławie Kołdaszyńskim, synu Jana i Ireny (PESEL: 66061907575), zmarłym w dniu 4 stycznia 2023 roku w Piotrkowie Drugim, gmina Jabłonna, ostatnio stale zamieszkałym w Piotrkowie Drugim. Wzywa się spadkobierców, uprawnionych do zachowku lub zapisobierców, albo wykonawców testamentu lub wierzycieli mających pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy do zgłoszenia się w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłoszenia przedmiotów należących do spadku, przedmiotów zapisów windykacyjnych lub długów spadkowych, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Metadane

Data wytworzenia : 05.09.2023
Data publikacji : 05.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Kot I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki Oddział Informatyczny

Opcje strony

do góry