Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Sporządzenie spisu inwentarza I Ns 456/23

W Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 456/23 z wniosku Romualdy Wodnickiej, Grzegorza Wodnickiego i Agnieszki Kozieł wydane zostało postanowienie w dniu 16 maja 2023 r. o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Marku Ryszardzie Wodnickiem, PESEL 52021111919, synu Reginy i Mariana, zmarłego w dniu 5 kwietnia 2022 roku w Świdniku, ostatnio stale zamieszkałego w Świdniku. Wzywa się: spadkobierców, uprawnionych do zachowku lub zapisobierców, albo wykonawców testamentu lub wierzycieli mających pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy do zgłoszenia się w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłoszenia przedmiotów należących do spadku, przedmiotów zapisów windykacyjnych lub długów spadkowych, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Metadane

Data publikacji : 22.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Konowałek I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Piwowarski

Opcje strony

do góry