Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Sporządzenie spisu inwentarza I Ns 312/23

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w I Wydziale Cywilnym na podstawie art. 6363 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono sporządzony przez Halinę Sieńko w trybie art. 10311 k.c. wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 30 listopada 2015 roku spadkodawcy Stanisławie Surma, synu Stanisława i Antoniny, PESEL 29022104118, ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Kolonia Osowa, gmina Bychawa oraz po zmarłej w dniu 31 lipca 2018 roku spadkodawczyni Feliksie Surma z domu Grudzień, córce Andrzeja i Marianny, PESEL 28041505809, ostatnio stale zamieszkałej w miejscowości Kolonia Osowa, gmina Bychawa

Sąd Rejonowy poucza, że:

  1. ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
  2. osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą,  uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu  inwentarza.

Metadane

Data publikacji : 22.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Konowałek I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Piwowarski

Opcje strony

do góry