Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Zezwolenie na złożenie do depozytu I Ns 503/23

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 4 maja 2023 roku wydanym w sprawie I Ns 503/23 z wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA w Konstancinie Jeziornie o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 9206 zł (dziewięć tysięcy dwieście sześć złotych) tytułem odszkodowania za ograniczenie w korzystaniu z części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działa o nr 125, położnej w miejscowości Witaniów, gmina Łęczna, w związku z udzieleniem wnioskodawcy zezwolenia za zajęcie części nieruchomości w celu budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej relacji Chełm - Lublin Systemowa, którą to kwotę polecił wypłacić na rzecz Michała Aftyki na jego żądanie.

Sąd wzywa właściciela nieruchomości do odbioru wyżej wskazanego depozytu.

Metadane

Data publikacji : 10.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Konowałek I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry