Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Spis inwentarza I Ns 697/21

W Sądzie Rejonowym Lublin–Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 697/21, z wniosku Gminy Łęczna, w dniu 14 marca 2023 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po zmarłym Dariuszu Wojtasiu, synu Adama i Ireny zmarłym w dniu 18 września 2017 roku w Felixstowe, ostatnio zamieszkałym w miejscowości Zofiówka. Wzywa się: spadkobierców, uprawnionych do zachowku lub zapisobierców, albo wykonawców testamentu lub wierzycieli mających pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy do zgłoszenia się w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłoszenia  przedmiotów  należących do spadku, przedmiotów zapisów windykacyjnych lub długów spadkowych, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Metadane

Data publikacji : 17.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Konowałek I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry