Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Spis inwentarza I Ns 1268/22

W Sądzie Rejonowym Lublin–Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 1268/22, z wniosku Gminy Głusk, w dniu 8 marca 2023 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po zmarłym Jakubie Stanisławie Krysa, synu Zbigniewa i Stanisławy (PESEL: 82072302035), zmarłym w dniu 18 października 2020 roku w Abramowicach Prywatnych, ostatnio stale tam zamieszkałym. Wzywa się: spadkobierców, uprawnionych do zachowku lub zapisobierców, albo wykonawców testamentu lub wierzycieli mających pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy do zgłoszenia się w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłoszenia przedmiotów należących do spadku, przedmiotów zapisów windykacyjnych lub długów spadkowych, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Metadane

Data publikacji : 13.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Konowałek I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry