Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Spis inwentarza I Ns 1458/22

W Sądzie Rejonowym Lublin–Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 1458/22 z wniosku Olafa Łukasik i Huberta Łukasik wydane zostało postanowienie w dniu 16 stycznia 2023 r. o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Norbercie Łukasik, PESEL 73103002938, synu Zbigniewa i Joanny, zmarłego w dniu 16 grudnia 2020 roku, ostatnio stale zamieszkałego pod adresem Podzamcze 80, 21-010 Łęczna. Wzywa się: spadkobierców, uprawnionych do zachowku lub zapisobierców, albo wykonawców testamentu lub wierzycieli mających pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy do zgłoszenia się w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłoszenia  przedmiotów  należących do spadku, przedmiotów zapisów windykacyjnych lub długów spadkowych, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Metadane

Data publikacji : 17.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Oleksiejuk I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry