Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Wezwanie do odbioru depozytu w sprawie I Ns 1221/22

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 12 stycznia 2023 roku wydanym w sprawie I Ns 1221/22 z wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółki Akcyjnej w Konstancinie-Jeziornie o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 799,00 zł  (siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Starosty Łęczyńskiego, znak GN.683.54.2021.BL z dnia 06 września 2022 r., którą to kwotę wypłacić na wniosek spadkobierców Heleny Mazur i Stanisława Mazura, po wykazaniu prawomocnym postanowieniem sądu lub innym dokumentem swojego prawa do wierzytelności. Sąd wzywa spadkobierców Heleny Mazur i Stanisława Mazura do odbioru wyżej wskazanego depozytu.

Pouczenie

Likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu tj. 10 lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru depozytu uprawnionemu lub od dnia wywieszenia wezwania na tablicy informacyjnej sądu na okres 6 miesięcy (art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów).

Metadane

Data publikacji : 16.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Oleksiejuk I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry