Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Spis inwentarza I Ns 1131/22

W Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 1131/22, z wniosku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Świdnik” w Świdniku, w dniu 12 stycznia 2023 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Łukaszu Misiaku, synu Michała i Danuty (PESEL: 84052206218), zmarłym w dniu 28 stycznia 2022 roku w Łysołajach-Kolonii, ostatnio stale zamieszkałym w Łysołajach-Kolonii 58, gmina Milejów. Wzywa się: spadkobierców, uprawnionych do zachowku lub zapisobierców, albo wykonawców testamentu lub wierzycieli mających pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy do zgłoszenia się w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłoszenia przedmiotów należących do spadku, przedmiotów zapisów windykacyjnych lub długów spadkowych, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Metadane

Data publikacji : 13.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Konowałek I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry