Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Spis inwentarza I Ns 954/22

W Sądzie Rejonowym Lublin–Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 954/22 z wniosku małoletniego Mikołaja Tokarskiego reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową Monikę Tokarską w dniu 9 września 2022 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Dariuszu Tokarskim, synu Wacława i Ireny (PESEL: 75080505532), zmarłym w dniu 6 sierpnia 2022 roku w Lublinie, ostatnio stale zamieszkałym w Łysołajach Kolonii 52, gmina Milejów. Wzywa się: spadkobierców, uprawnionych do zachowku lub zapisobierców, albo wykonawców testamentu lub wierzycieli mających pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy do zgłoszenia się w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłoszenia  przedmiotów  należących do spadku, przedmiotów zapisów windykacyjnych lub długów spadkowych, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Metadane

Data publikacji : 12.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Konowałek I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry