Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Wezwanie do odbioru depozytu w sprawie I Ns 508/22

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 25 lipca 2022 roku wydanym w sprawie I Ns 508/22 z wniosku Gminy Miejskiej Świdnik o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił Gminie Miejskiej Świdnik na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10.847 zł (dziesięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych) tytułem odszkodowania za nabyte z mocy prawa przez Gminę Miejską Świdnik prawo własności  nieruchomości położonej w obrębie 6 – Kolonia Krępiec, Miasto Świdnik, Gmina Świdnik, Powiat Świdnicki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr 174/1 o powierzchni 0, 0123 ha, którą to kwotę polecił wypłacić każdej osobie legitymującej się prawem własności do przedmiotowej nieruchomości na dzień 28 kwietnia 2022r. Sąd wzywa właściciela nieruchomości do odbioru wyżej wskazanego depozytu.

Metadane

Data publikacji : 27.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Oleksiejuk I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry