Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Wezwanie do odbioru depozytu w sprawie I Ns 232/22

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 22 lipca 2022 roku wydanym w sprawie I Ns 232/22 z wniosku Magdaleny Pomarańskiej o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.376,65 zł (jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt pięć groszy) tytułem spłaty wymagalnego zobowiązania wobec uczestnika Compass Money Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Legnicy na podstawie planu spłaty wierzycieli ustalonego postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie IX GUp 44/17 „of”, którą to kwotę polecił wypłacić uczestnikowi Compass Money Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Legnicy na jego wniosek. Sąd wzywa uczestnika Compass Money Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Legnicy do odbioru wyżej wskazanego depozytu.
 

Metadane

Data publikacji : 27.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Oleksiejuk I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry