Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Spis inwentarza I Ns 638/22

W Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 638/22  z wniosku Gminy Łęczna w dniu 18 lipca 2022 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Piotrze Wojtaś, synu Dariusza i Wiesławy (PESEL: 90101612437), zmarłym w dniu 3 stycznia 2018 roku w Lublinie, ostatnio stale zamieszkałym w Zofiówce nr 72, 21-010 Łęczna. Wzywa się: spadkobierców, uprawnionych do zachowku lub zapisobierców, albo wykonawców testamentu lub wierzycieli mających pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy do zgłoszenia się w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłoszenia  przedmiotów  należących do spadku, przedmiotów zapisów windykacyjnych lub długów spadkowych, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Metadane

Data publikacji : 20.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Konowałek I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry