Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Spis inwentarza I Ns 536/22

W Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 536/22  z wniosku Wioletty Borkowskiej wydane zostało postanowienie w dniu 13 lipca 2022 r. o sporządzenie spisu inwentarza  spadku po Jadwidze Mariannie Borkowskiej, PESEL 52042918142, córce Franciszka i Marianny, zmarłej w dniu 1 marca 2022 roku w Łęcznej, ostatnio stale zamieszkałej pod adresem ul. Koryznowa 2B/211, 20-137 Lublin. Wzywa się: spadkobierców, uprawnionych do zachowku lub zapisobierców, albo wykonawców testamentu lub wierzycieli mających pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy do zgłoszenia się w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłoszenia  przedmiotów  należących do spadku, przedmiotów zapisów windykacyjnych lub długów  spadkowych, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Metadane

Data publikacji : 18.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Oleksiejuk I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry