Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Depozyt sądowy w sprawie o sygn. IX GUp 22/14 - Adam Kaleniuk

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 15czerwca 2022 roku wydanym w sprawie IX GUp 22/14 z wniosku syndyka masy upadłości Przedsiębiorstwa Projektowo-Wykonawczego Arys Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 674,00 zł (sześćset siedemdziesiąt cztery złote) wierzycielowi Adamowi Kaleniukowi tytułem nieodebranej kwoty z ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, na podstawie art. 359 ustawy Prawo upadłościowe, w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2016 roku w zw. z art. 467 pkt 1 i 4 k.c. z zastrzeżeniem, że kwota powyższa ma zostać wypłacona na wniosek wierzyciela lub jego następców prawnych. Sąd wzywa wierzyciela do odbioru wyżej wskazanej kwoty złożonej do depozytu sądowego.

Metadane

Data publikacji : 21.06.2022
Obowiązuje od : 20.06.2022
Obowiązuje do : 20.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Natalia Romanek Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry