Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

wykaz inwentarza I N 796/22

„Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 k.p.c w zw. z art. 6381 k.p.c zawiadamia, że w tutejszym Sądzie  złożono  sporządzony przez Aleksandrę Szczepanek wykaz inwentarza po zmarłej dnia 4 stycznia 2022 roku spadkodawczyni Jolancie Chyżyńskiej-Góźdź, PESEL 60040104429, ostatnio zamieszkałej w Lublinie przy ul. Bronowickiej 26C, 30-301 Lublin.
Sąd poucza, że:
1.    ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni; 
2.    osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel  mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

Metadane

Data publikacji : 06.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Konowałek I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Piwowarski

Opcje strony

do góry