Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Spis inwentarza I Ns 334/22

„W Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 334/22  z wniosku Jacka Tomaszewskiego wydane zostało postanowienie w dniu 30 maja 2022 r. o sporządzenie spisu inwentarza  spadku po Zbigniewie Adamie Tomaszewskim, synu Adama i Heleny, zmarłego w dniu 26 maja 2018 roku w Lublinie, ostatnio stale zamieszkałego w Świdniku. Wzywa się: spadkobierców, uprawnionych do zachowku lub zapisobierców, albo wykonawców testamentu lub wierzycieli mających pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy do zgłoszenia się w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłoszenia  przedmiotów  należących do spadku, przedmiotów zapisów windykacyjnych lub długów  spadkowych, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza."

Metadane

Data publikacji : 03.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Konowałek I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Piwowarski

Opcje strony

do góry