Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Zezwolenie na złożenie do depozytu I Ns 209/21

„Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 07 września 2021 roku wydanym w sprawie I Ns 209/21 z wniosku Województwa Lubelskiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.807,00 zł ( jeden tysiąc osiemset siedem  złotych ) tytułem odszkodowania za nabyty z mocy prawa przez Województwo Lubelskie– Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie udział 2/4 części w prawie własności  nieruchomości położonej w obrębie 4-Glinny Stok, gmina Siemień, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 560/1 o powierzchni 0,0012 ha i 560/2 o powierzchni 0,0098 ha,  którą to kwotę polecił wypłacić każdej osobie legitymującej się prawem własności do przedmiotowej nieruchomości na dzień 08 listopada 2019 roku. Sąd wzywa  właściciela nieruchomości do odbioru wyżej wskazanego depozytu.”;

Metadane

Data publikacji : 09.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Konowałek I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Konowałek I Wydział Cywilny

Opcje strony

do góry