Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Spis inwentarza I Ns 901/21

Sygn. akt I Ns 901/21

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 901/21 z wniosku Diany Danielewicz oraz Angeli Grudzień wydane zostało postanowienie w dniu 27 sierpnia 2021 r. o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Wiesławie Dariuszu Szynkora, synu Stanisława i Jadwigi, zmarłego w dniu 8 listopada 2020 roku, ostatnio stale zamieszkałego pod adresem Krzczeń 4, 21-075 Ludwin. Wzywa się: spadkobierców, uprawnionych do zachowku lub zapisobierców, albo wykonawców testamentu lub wierzycieli mających pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy do zgłoszenia się w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłoszenia przedmiotów należących do spadku, przedmiotów zapisów windykacyjnych lub długów spadkowych, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Metadane

Data publikacji : 27.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Zarzeczna-Bartoszek I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Piwowarski

Opcje strony

do góry