Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Spis inwentarza I Ns 883/21

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Świdnik, dnia 23.08.2021 r.

Sygn. akt I Ns 883/21

O G Ł O S Z E N I E


„W Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 883/21 z wniosku Skarbu Państwa – Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łęcznej wydane zostało postanowienie w dniu 19 sierpnia 2021 r. o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Zbigniewie Siedliskim, synu Krystyny i Józefa, zmarłego w dniu 31 grudnia 2017 roku, ostatnio stale zamieszkałego w Łęcznej. Wzywa się: spadkobierców, uprawnionych do zachowku lub zapisobierców, albo wykonawców testamentu lub wierzycieli mających pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy do zgłoszenia się w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłoszenia przedmiotów należących do spadku, przedmiotów zapisów windykacyjnych lub długów spadkowych, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Metadane

Data publikacji : 24.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Zarzeczna-Bartoszek I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Piwowarski

Opcje strony

do góry