Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Zezwolenie do złożenia do depozytu I Ns 2162/14

O G Ł O S Z E N I E

„Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 23 grudnia 2014 roku wydanym w sprawie I Ns 2162/14 z wniosku Województwa Lubelskiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.714,66 zł (dwa tysiące siedemset czternaście złotych 66/100) tytułem odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Województwo Lubelskie nieruchomość położoną w obrębie 12 – Podole, gmina Bełżyce, powiat lubelski, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka o numerze 388/1 o powierzchni 0,0091 ha, którą to kwotę polecił wypłacić każdej osobie legitymującej się prawem własności do przedmiotowej nieruchomości na dzień 29 października 2012 roku. Sąd wzywa byłych właścicieli nieruchomości do odbioru wyżej wskazanego depozytu.”

Metadane

Data publikacji : 31.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Emilia Trąbka I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry