Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Portal Informacyjny

Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (zwany Portalem Informacyjnym) utworzony został dla ułatwienia podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa ( w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom) dostępu do informacji o stanie spraw rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku i podejmowanych w nich czynnościach. Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”. Podane w nim dane weryfikowane są w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku poprzez porównanie ich z ważnym dokumentem tożsamości,a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego.
Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku określa Regulamin, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 23/2015 Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: portal.lublin.sa.gov.pl

 

Metadane

Data wytworzenia : 21.08.2015
Data publikacji : 28.08.2015
Data modyfikacji : 27.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Oleksik
Osoba udostępniająca informację:
Ireneusz Poniewozik
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry