Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Konta bankowe

Rachunki bankowe Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
 
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18; 21-040 Świdnik,
NIP: 712-32-35-253
REGON: 060716192
  • Numery rachunków bankowych, na które należy wpłacać grzywny, opłaty sądowe, koszty i inne należne dochody budżetowe:

Wpłaty przypisane do poszczególnych Wydziałów Sądu Rejonowego Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku należy wpłacać na niżej wymienione rachunki prowadzone przez Narodowy Bank Polski Oddział w Lublinie:

40 1010 0055 1833 0041 4300 0001 - I Wydział Cywilny
13 1010 0055 1833 0041 4300 0002 - II Wydział Karny
56 1010 0055 1833 0041 4300 0004 - IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
29 1010 0055 1833 0041 4300 0005 - V Wydział Ksiąg Wieczystych
02 1010 0055 1833 0041 4300 0006 - VI Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy
72 1010 0055 1833 0041 4300 0007 - VII Wydział Gospodarczy - Rejestr Zastawów
45 1010 0055 1833 0041 4300 0008 - VIII Wydział Gospodarczy
18 1010 0055 1833 0041 4300 0009 - IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Opłaty sądowe od wniosków składanych do Wydziałów KRS za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (https://ekrs.ms.gov.pl, https://prs.ms.gov.pl) wnoszone są na konto dochodów budżetowych Sądu Apelacyjnego w Krakowie:

88 1010 1270 0010 7822 3100 0000

Wpłaty należy kierować na rachunki przypisane do konkretnego wydziału, wskazując sygnaturę sprawy.


  • Wpłaty dochodów budżetowych niezwiązane z Wydziałami Sądu Rejonowego Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku:

52 1010 1339 0013 8422 3100 0000 


  • Numer rachunku bankowego dla wpłat sum na zlecenie (wpłaty kosztów postępowania sądowego pokrywane przez strony, min.: na opinię biegłego, dojazdy świadków, ekspertyzy, opłata za wpis do rejestru spadkowego itp.):

75 1130 1206 0028 9150 4520 0003 - rachunek sum na zlecenie (zaliczki), prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie.


  • Numery rachunków bankowych dla wpłat depozytów sądowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów), prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie:

84 1130 1017 0021 1002 7190 0004 - rachunek w PLN
57 1130 1017 0021 1002 7190 0005 - rachunek w USD
41 1130 1017 0021 1002 7190 0002 - rachunek w EURO
68 1130 1017 0021 1002 7190 0001 - rachunek w CHF
14 1130 1017 0021 1002 7190 0003 - rachunek w GBP

Wpłat gotówkowych bez prowizji można dokonać w placówkach Banku PKO SA na poniższe numery rachunków bankowych:

76 1240 6957 0111 0000 0000 1017 - PLN
51 1240 6957 0787 0000 0000 0259 - USD
47 1240 6957 0978 0000 0000 0287 - EUR
85 1240 6957 0797 0000 0000 0214 - CHF
96 1240 6957 0789 0000 0000 0222 - GBP


  • Numer rachunku Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie:

64 1130 1206 0028 9150 4520 0007

Metadane

Data publikacji : 02.11.2021
Data modyfikacji : 15.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Żuk Oddział Finansowy
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki Oddział Informatyczny
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry