Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Plan działania na lata 2022-2025

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na lata 2022-2025

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020, poz. 1062) w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ustala się poniższy plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2025.

Diagnoza

Działanie

Zalecenia do wdrożenia/Element planu

Dostępność architektoniczna

 1. Wyposażenie windy w powiadomienia głosowe
 2. Oznakowanie pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodów taśmą antypoślizgową w kolorze kontrastowym do nawierzchni schodów
 3. Zakup noszy ewakuacyjnych

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 1. Zapewnienie dostępu przez stronę internetową do usługi tłumacza języka migowego
 2. Zamieszczenie na stronie internetowej sądu informacji o zakresie działalności w języku migowym i w języku łatwym do czytania
 3. Zamontowanie na poręczach schodów tabliczek w alfabecie Braille`a w kontrastowej kolorystyczne względem poręczy
 4. Zamontowanie tabliczek w alfabecie Braille`a przy salach rozpraw znajdujących się na I piętrze
Dostępność cyfrowa
 1. Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych umieszczonych na stronie internetowej sądu do wymogów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
Pozostałe działania
 1. Szkolenia pracowników
 2. Realizacja art. 4 ust. 3 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Harmonogram

Lp.

Element planu

Termin realizacji

Niezbędne działania

Osoba/jednostka odpowiedzialna za wdrożenie

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1.

Wyposażenie windy w powiadomienia głosowe

2022
 • Przygotowanie postepowania
 • Zawarcie umowy
 • Realizacja robót
 • Odbiór

Oddział Gospodarczy

2. Oznakowanie pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodów taśmą antypoślizgową w kolorze kontrastowym do nawierzchni schodów 2022
 • Realizacja i odbiór robót
Oddział Gospodarczy
3. Zakup noszy ewakuacyjnych 2022
 • Realizacja i odbiór robót
Oddział Gospodarczy

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

1.

Zapewnienie dostępu przez stronę internetową sądu do usługi tłumacza języka migowego

Działanie ciągłe

 • Przedłużenie usługi

Oddział Informatyczny

Oddział Gospodarczy

2.

Zamieszczenie na stronie internetowej informacji o działalności sądu w języku migowym i łatwym do czytania (ETR)

2022

 • Zlecenie utworzenia informacji o działalności sądu w PJM
 • Przygotowanie informacji o działalności sądu w języku łatwym do czytania

Oddział Informatyczny

Oddział Gospodarczy

3. Zamontowanie na poręczach schodów tabliczek w alfabecie Braille`a w kontrastowej kolorystyce względem poręczy 2022-2023
 • Zapytanie ofertowe
 • Realizacja zadania
Oddział Gospodarczy
4. Zamontowanie tabliczek w alfabecie Braille`a przy salach rozpraw znajdujących się na I piętrze 2022-2023
 • Zapytanie ofertowe
 • Realizacja zadania
Oddział Gospodarczy

DOSTEPNOŚĆ CYFROWA

1.

Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych umieszczonych na stronie internetowej sądu do wymogów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Działania ciągłe

 • Przeprowadzenie szkolenia dla redaktorów strony BIP z zakresu tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo
 • Zamieszczanie dokumentów w wersji dostępnej cyfrowo

Oddział Informatyczny

POZOSTAŁE DZIAŁANIA
1. Szkolenia pracowników Działania ciągłe
 • Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników w zakresie obsługi pętli indukcyjnej, urządzeń ewakuacyjnych.
Oddział Gospodarczy
2. Realizacja art. 4 ust. 3 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Działania ciągłe
 • Określanie w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Oddział Gospodarczy

 

Metadane

Data publikacji : 04.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Stasieczek-Mołdoch Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry