Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie Art.14. ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) na Koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym Lublin -Wschód w Lublinie z/s w Świdniku  zgodnie z art. 21a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r. poz 365 ze zm.) została wyznaczona Pani Joanna Jabłońska z Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

Do zadań Koordynatora należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych w Sadzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku 
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 
  • monitorowanie działalności Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:

Joanna Jabłońska
Koordynator do spraw dostępności
Sąd Apelacyjny w Lublinie
ul. Obrońców Pokoju 1
20-950 Lublin

tel.: 81 45 23 367
e-mail: joanna.jablonska@lublin.sa.gov.pl

Osoba wyznaczona do kontaktów z koordynatorem:

Karolina Stasieczek-Mołdoch
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 18
21-040 Świdnik

tel.: 81 464 87 13
e-mail: karolina.stasieczek@lublin-wschod.sr.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 25.09.2020
Data modyfikacji : 26.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Stasieczek-Mołdoch Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki Oddział Informatyczny
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry