Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

2023 - NIK

Najwyższa Izba Kontroli - delegatura w Lublinie, dokonała oceny wykonania planu finansowego na 2022 rok Sądu pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie planu finansowego na 2022 r. Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

Pełne wystąpienie pokontrolne znajduje się w załączniku poniżej.

Metadane

Data publikacji : 05.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Bicz-Krzyszczak Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry