Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy oznaczonego sygn. LWOK.110.2.2024

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy oznaczonego sygn. LWOK.110.2.2024

W wyniku przeprowadzenia drugiego etapu konkursu, wymagany próg 6 punktów został osiągnięty przez 9 osób.

Do trzeciego etapu konkursu, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze, zakwalifikowano 6 kandydatów:

  • Katarzyna Puderecka – 9 pkt
  • Magdalena Bernat – 8,25 pkt
  • Anna Tujaka – 8,15 pkt (ex aequo)
  • Ewelina Kroczyńska – 8,15 pkt (ex aequo)
  • Justyna Ziółkowska – 7,75 pkt
  • Magdalena Niedźwiadek – 7,55 pkt

Trzeci etap konkursu polega na udzielaniu przez kandydata odpowiedzi na 3 wylosowane pytania sprawdzające poziom wiedzy ogólnej oraz umiejętności dotyczące wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu zdań wykonywanych na stanowisku pracy. W wyniku tego etapu konkursu, kandydat może otrzymać łącznie 3 punkty.

Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 23 lutego 2024 r. o godz. 8.30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą  w Świdniku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, (sala konferencyjna).

Na rozmowę kwalifikacyjną osoby wymienione na liście powinny stawić się z dokumentem tożsamości.

Świdnik,  dnia 16 lutego 2024 r.

 

Sekretarz Komisji
Dorota Staniak

Metadane

Data publikacji : 16.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Staniak Oddział Kadr
Osoba udostępniająca informację:
Marta Bil-Miduch Oddział Administracyjny

Opcje strony

do góry