Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu naboru na staż urzędniczy stanowisko wspomagające pion orzeczniczy w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku oznaczonego Nr LWOK.110.2.2024

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu naboru na staż urzędniczy (stanowisko wspomagające pion orzeczniczy) w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód  w Lublinie z siedzibą w Świdniku oznaczonego Nr LWOK.110.2.2024

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowani  zostali następujący kandydaci (w kolejności alfabetycznej):

 • Banasik Aleksandra
 • Bernat Magdalena
 • Bucińska Oliwia
 • Chałat Barbara
 • Chojnacka Karolina
 • Dziewulska Monika
 • Jędrak Dorota
 • Karwosińska Agata
 • Kroczyńska Ewelina
 • Kucharczyk Małgorzata
 • Niedżwiadek Magdalena
 • Nowicka Weronika
 • Puderecka Katarzyna
 • Puderecki Michał
 • Reps Magdalena
 • Sapko Maciej
 • Tujaka Anna
 • Zielińska-Knap Beata
 • Ziółkowska Justyna
 • Żytek Aleksandra
 • Żytkowska Klaudia

Sprawdzian praktyczny zostanie przeprowadzony w dniu 15 lutego 2024 r. w sali konferencyjnej Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

Osoby wymienione na liście powinny stawić się z dokumentem tożsamości według podanego poniżej harmonogramu:

 • na godzinę 9.00 - osoby z listy od nr 1 do nr 10
 • na godzinę 10:00 - osoby z listy od nr 11 do nr 21

W wyniku tego etapu konkursu, kandydaci mogą uzyskać ocenę wyrażoną w skali punktowej wynoszącej maksymalnie 10 punktów. Do trzeciego etapu dopuszczeni mogą być kandydaci, którzy uzyskają minimum  6 punktów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze,  listę osób zakwalifikowanych do trzeciego etapu sporządza się w proporcji 3 kandydatów na jedno wolne stanowisko ze wskazaniem liczby uzyskanych punktów uszeregowanych w porządku malejącym. Według stanu na dzień 8 lutego 2024 r. – liczba wolnych stanowisk wynosi dwa.

Świdnik, dnia 8 lutego 2024 r.

Sekretarz Komisji
Dorota Staniak
główny specjalista ds. kadrowych

Metadane

Data publikacji : 08.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Staniak Oddział Kadr
Osoba udostępniająca informację:
Marta Bil-Miduch Oddział Administracyjny

Opcje strony

do góry