Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na zastępstwo nieobecnego urzędnika (stanowisko wspomagające pion orzeczniczy) w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku oznaczonego Nr LW Kd. 110-261/2023

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na zastępstwo nieobecnego urzędnika (stanowisko wspomagające pion orzeczniczy) w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku oznaczonego Nr LW Kd. 110-261/2023

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowani zostali następujący kandydaci (wskazani w kolejności alfabetycznej):

  1. Basiak Patryk
  2. Chałat Barbara
  3. Niedźwiadek Magdalena
  4. Nowicka Weronika
  5. Tujaka Anna

Sprawdzian praktyczny zostanie przeprowadzony w dniu 21 września 2023 r. w sali konferencyjnej Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

Osoby wymienione na liście powinny stawić się z dokumentem tożsamości na godzinę 9.00

W wyniku drugiego etapu konkursu, kandydaci mogą uzyskać ocenę wyrażoną w skali punktowej wynoszącej maksymalnie 10 punktów, przy czym do trzeciego etapu dopuszczeni mogą być kandydaci, którzy uzyskają minimum 6 punktów.

Osoby, które załączyły do zgłoszenia na konkurs dokumenty na inne nazwisko niż wskazane w zgłoszeniu, zobowiązane są do okazania w dniu konkursu oryginału dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska (odpis aktu małżeństwa lub decyzji administracyjnej o zmianie nazwiska) w przypadku, gdy zmiana nazwiska nie wynika z treści dowodu osobistego.

Trzeci etap konkursu (rozmowa kwalifikacyjna) odbędzie się w dniu 21 września 2023 r., od godz. 13.00 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 (sala konferencyjna).

Sekretarz  Komisji
Monika Bogdańska

Świdnik, dnia 18 września 2023 r.

Metadane

Data publikacji : 18.09.2023
Data modyfikacji : 18.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Bogdańska Oddział Kadr
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki Oddział Informatyczny
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry