Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na zastępstwo LW Kd. 110-58/23

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na zastępstwo nieobecnego urzędnika (stanowisko wspomagające pion orzeczniczy w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód  w Lublinie z siedzibą w Świdniku oznaczonego

Nr LW Kd. 110-58/2023

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowani zostali następujący kandydaci (wskazani w kolejności alfabetycznej):

  1. Malwina Bartosiak
  2. Magdalena Bernat
  3. Iwona Juchniewicz-Dudek
  4. Olga Kowalska
  5. Aleksandra Korzeniewska
  6. Magdalena Mazur
  7. Adam Michalczewski

Sprawdzian praktyczny zostanie przeprowadzony w dniu 21 marca 2023 r. w sali konferencyjnej Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

Osoby wymienione na liście powinny stawić się z dokumentem tożsamości na godzinę 9.30.

W wyniku tego etapu konkursu, kandydaci mogą uzyskać ocenę wyrażoną w skali punktowej wynoszącej maksymalnie 10 punktów, przy czym do trzeciego etapu dopuszczeni mogą być kandydaci, którzy uzyskają minimum  6 punktów.

Osoby, które załączyły do zgłoszenia na konkurs dokumenty na inne nazwisko niż wskazane w zgłoszeniu, zobowiązane są do okazania w dniu konkursu oryginału dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska (odpis aktu małżeństwa lub decyzji administracyjnej o zmianie nazwiska) w przypadku, gdy zmiana nazwiska nie wynika z treści dowodu osobistego.

Trzeci etap konkursu (rozmowa kwalifikacyjna) odbędzie się w dniu 21 marca 2023 r., od godz. 12.00 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, (sala konferencyjna).                                                                                  

                                                                                                     Sekretarz  Komisji

                                                                                                     Monika Sebastianiuk

 

 

 

                                  

 

Metadane

Data publikacji : 14.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Sebastianiuk Oddział Kadr
Osoba udostępniająca informację:
Monika Sebastianiuk Oddział Kadr

Opcje strony

do góry