Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Informacja - lista osób zakwalifikowanych do konkursu na stanowisko referendarza LW Kd. 111-71/2023

KOMUNIKAT

PREZESA SĄDU REJONOWEGO LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE

Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU

z dnia  13 marca  2023 r.

Nr LW Kd. 111-71/2023

Na podstawie § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1407, ze zm.) ustalam listę kandydatów zakwalifikowanych do konkursu na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku:

 

 1. Michał Ackermann                                   - Gdańsk
 2. Katarzyna Baranowska                            - Lublin
 3. Arkadiusz Bartnicki                                  - Gdynia
 4. Barbara Biały                                            - Pokrówka
 5. Wioleta Bojarczuk                                    - Radzyń Podlaski
 6. Aneta Brodzik                                           - Lublin
 7. Monika Chomiarczuk                               - Lublin
 8. Agnieszka Faryniarz                                 - Widełka
 9. Marcin Flis                                                - Chełm
 10. Magdalena Grążka                                   - Lublin
 11. Natalia Grygoruk                                      - Hajnówka
 12. Anna Jankowska                                       - Lublin
 13. Katarzyna Klejment-Nizio                       - Mętów
 14. Dominika Karasek-Raczyńska                 - Jakubowice Konińskie
 15. Afrodyta Kardasz                                      - Warszawa
 16. Katarzyna Kowalik                                   - Łęczna
 17. Marta Krzysiak                                         - Lublin
 18. Kamil Litwin                                              - Tomaszów Lubelski
 19. Katarzyna Małolepsza-Dąbrowska         - Lublin
 20. Sylwia Maziarczuk                                    - Lublin
 21. Agnieszka Mazurkiewicz-Grzegorczyk   - Jastków
 22. Paulina Mrozik                                          - Lublin
 23. Natalia Nawrocka                                    - Lublin
 24. Radosław Ossowski                                 - Wohyń
 25. Paweł Pietrasiuk                                       - Lublin
 26. Patryk Skrajnowski                                  - Świdniczek
 27. Aleksandra Szczęsny                               - Lublin
 28. Katarzyna Tabaka                                    - Lublin
 29. Weronika Tkaczyk-Mańka                      - Lublin
 30. Bartłomiej Zieńczuk                                - Lublin
 31. Piotr Zusin                                                - Lublin
 32. Piotr Żuchowski                                       - Łódź

 

Ze względu na konieczność zapewnienia sali do przeprowadzenia konkursu na większą liczbę miejsc informuję, iż miejsce przeprowadzenia konkursu będzie podane odrębnym komunikatem.

W celu weryfikacji kandydatów konieczne jest posiadanie przez kandydatów, w dniu konkursu (21 marca 2023 r.) dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Informuję, iż osoby, które załączyły do zgłoszenia na konkurs dokumenty na inne nazwisko niż wskazane w zgłoszeniu, zobowiązane są do okazania w dniu konkursu oryginału dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska (odpis aktu małżeństwa lub decyzji administracyjnej o zmianie nazwiska) w przypadku, gdy zmiana nazwiska nie wynika z treści dowodu osobistego.

 

 

Metadane

Data publikacji : 13.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Warda Oddział Kadr

Opcje strony

do góry