Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Informacja o wyniku konkursu na staż urzędniczy - LW. Kd. 110-420/2022

Świdnik, dnia 26 stycznia 2023 r. 

LW. Kd. 110-420/2022

Informacja o wyniku konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód  w Lublinie z siedzibą w Świdniku – oznaczonego Nr LW. Kd. 110-420/2022

W wyniku zakończenia procedury konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, do zatrudnienia zostały wyłoniona kandydatura Pani Karoliny Paradowskiej osoby, która uzyskała najwyższą liczbę punktów- 10,38.

Komisja wyłoniła ponadto listę rezerwową liczącą 2 osoby, na wypadek:

możliwości zatrudnienia większej liczby osób na takie samo stanowisko i w tym samym wymiarze czasu pracy; rezygnacji kandydata z umowy o pracę, ustania stosunku pracy z osobą zatrudnioną na staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.

Katarzyna Kwiatkowska upoważniona do wykonywania obowiązków Dyrektora Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Metadane

Data publikacji : 26.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Staniak Oddział Kadr
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Staniak Oddział Kadr

Opcje strony

do góry