Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy - LW. Kd. 110-420/22

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy - stanowisko wspomagające pion orzeczniczy – LW. Kd. 110-420/22

Do trzeciego etapu konkursu, zakwalifikowani zostali następujący kandydaci, w kolejności punktów uszeregowanych w porządku malejącym.:

Głąb Jolanta – 7,9 pkt

Kowalska Olga – 7,9 pkt

Paradowska Karolina – 7,8 pkt

Trzeci etap konkursu polega na udzielaniu przez kandydata odpowiedzi na 3 wylosowane pytania sprawdzające poziom wiedzy ogólnej oraz umiejętności dotyczące wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu zdań wykonywanych na stanowisku pracy. W wyniku tego etapu konkursu, kandydat może otrzymać łącznie 3 punkty.

Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 r. o godz. 9.00 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą  w Świdniku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, (sala konferencyjna).

Na rozmowę kwalifikacyjną osoby wymienione na liście powinny stawić się z dokumentem tożsamości.

Świdnik,  dnia 19 stycznia 2023 r. Sekretarz Komisji Dorota Staniak główny specjalista ds. kadrowych

Metadane

Data publikacji : 19.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Staniak Oddział Kadr
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Staniak Oddział Kadr

Opcje strony

do góry