Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na zastępstwo LW Kd. 110-421/22

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu naboru na zastępstwo nieobecnego urzędnika (stanowisko wspomagające pion orzeczniczy)w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód  w Lublinie z siedzibą w Świdniku  oznaczonego Nr LW. Kd. 110-421/2022

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowani  zostali następujący kandydaci (wskazani w kolejności alfabetycznej):

 1. Banasik Aleksandra
 2. Bernat Magdalena
 3. Bulski Łukasz
 4. Cioczek Emilia
 5. Głąb Jolanta
 6. Jakubiak Agnieszka
 7. Juchniewicz-Dudek Iwona
 8. Kowalska Olga
 9. Kurowska Dominika
 10. Nizioł Katarzyna
 11. Reps Magdalena
 12. Skubij Małgorzata
 13. Wyczółkowski Jędrzej
 14. Zapalska Olga

Sprawdzian praktyczny zostanie przeprowadzony w dniu 18 stycznia 2023 r. w sali konferencyjnej Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

Osoby wymienione na liście powinny stawić się z dokumentem tożsamości według podanego poniżej harmonogramu:

na godzinę 9.00 - osoby z listy od nr 1 do nr 7

na godzinę 9:45 - osoby z listy od nr 8 do nr 14

W wyniku tego etapu konkursu, kandydaci mogą uzyskać ocenę wyrażoną w skali punktowej wynoszącej maksymalnie 10 punktów, przy czym do trzeciego etapu dopuszczeni mogą być kandydaci, którzy uzyskają minimum  6 punktów.

Osoby, które załączyły do zgłoszenia na konkurs dokumenty na inne nazwisko niż wskazane  w zgłoszeniu, zobowiązane są do okazania w dniu konkursu oryginału dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska (odpis aktu małżeństwa lub decyzji administracyjnej o zmianie nazwiska) w przypadku, gdy zmiana nazwiska nie wynika z treści dowodu osobistego.

Trzeci etap konkursu (rozmowa kwalifikacyjna) odbędzie się w dniu 18 stycznia 2023 r., od godz. 12.30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, (sala konferencyjna)                    

                                                                                                     Sekretarz  Komisji

                                                                                                     Monika Sebastianiuk

Świdnik, dnia 12 stycznia 2023 r.                                                        

 

Metadane

Data publikacji : 12.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Sebastianiuk Oddział Kadr
Osoba udostępniająca informację:
Monika Sebastianiuk Oddział Kadr

Opcje strony

do góry