Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy - LW. Kd. 110-420/22

 Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu naboru na staż urzędniczy (stanowisko wspomagające pion orzeczniczy) w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód  w Lublinie z siedzibą w Świdniku oznaczonego Nr LW. Kd. 110-420/2022

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowani  zostali następujący kandydaci (w kolejności alfabetycznej):

Banasik Aleksandra

Bernat Magdalena

Bulski Łukasz

Chojnacka Karolina

Cioczek Emilia

Głąb Jolanta

Jakubiak Agnieszka

Juchniewicz-Dudek Iwona

Kowalska Olga

Kurowska Dominika

Nizioł Katarzyna

Paradowska Karolina

Pieńkosz Kinga

Reps Magdalena

Skubij Małgorzata

Woźniak Damian

Wyczółkowski Jędrzej

Zapalska Olga

Sprawdzian praktyczny zostanie przeprowadzony w dniu 19 stycznia 2023 r. w sali konferencyjnej Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

Osoby wymienione na liście powinny stawić się z dokumentem tożsamości według podanego poniżej harmonogramu:

na godzinę 9.00 - osoby z listy od nr 1 do nr 9

na godzinę 9:45 - osoby z listy od nr 10 do nr 18

W wyniku tego etapu konkursu, kandydaci mogą uzyskać ocenę wyrażoną w skali punktowej wynoszącej maksymalnie 10 punktów. Do trzeciego etapu dopuszczeni mogą być kandydaci, którzy uzyskają minimum  6 punktów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze,  listę osób zakwalifikowanych do trzeciego etapu sporządza się w proporcji 3 kandydatów na jedno wolne stanowisko ze wskazaniem liczby uzyskanych punktów uszeregowanych w porządku malejącym.

Świdnik, dnia 12 stycznia 2023 r. Sekretarz Komisji Dorota Staniak główny specjalista ds. kadrowych

 

 

Metadane

Data publikacji : 12.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Staniak Oddział Kadr
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Staniak Oddział Kadr

Opcje strony

do góry