Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja Prezesa o wyniku konkursu na stanowisko p.o. asystenta sędziego Nr LW.Kd.110-292/2022

Świdnik, 15 listopada 2022 r.

Prezes Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku zawiadamia o wynikach konkursu na stanowisko p.o. asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nr LW Kd. 110-292/2022, ogłoszonego dnia 23 września 2022 r.

Część pisemna i część ustna (rozmowa kwalifikacyjna) odbyły się w dniu 15 listopada 2022 r.

Kandydatami wskazanymi przez Komisję konkursową do zatrudnienia na stanowisku p.o. asystenta sędziego jest:

LP

Nazwisko i Imię

Ilość punktów z testu

Ilość punktów z pracy pisemnej

Łączna ilość punktów za II etap

Punkty uzyskane w III etapie  (0-9)

Liczba punktów łącznie w II i III etapie

1.

Piotr Gruszka

32

8

40

8

48

Komisja konkursowa wyłoniła ponadto następującą listę rezerwową kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia na stanowisku p.o. asystenta sędziego:

LP

Nazwisko i Imię

Ilość punktów z testu

Ilość punktów z pracy pisemnej

Łączna ilość punktów za II etap

Punkty uzyskane w III etapie
(0-9)

Liczba punktów łącznie w II i III etapie

1.

Sara Magdalena Jeleniewska

29

9

38

7

45

2.

Jagoda Czarnowska

23

8

31

9

40

Prezes Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku

Marek Mielnik

Metadane

Data publikacji : 15.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Bogdańska Oddział Kadr
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry