Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja Dyrektora Sądu o wyniku konkursu na staż urzędniczy - LW. Kd. 110-318/2022

Świdnik, dnia 7 listopada 2022 r. 

LW. Kd. 110-318/2022

Informacja o wyniku konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód  w Lublinie z siedzibą w Świdniku – oznaczonego Nr LW. Kd. 110-318/2022

W wyniku zakończenia procedury konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, do zatrudnienia zostały wyłonione kandydatury osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów:

  1. Pani Katarzyna Czajka – 12,75 pkt
  2. Pani Anita Korybska – 12,5 pkt

Komisja wyłoniła ponadto listę rezerwową liczącą 4 osoby, na wypadek:

  • możliwości zatrudnienia większej liczby osób na takie samo stanowisko i w tym samym wymiarze czasu pracy;
  • rezygnacji kandydata z umowy o pracę,
  • ustania stosunku pracy z osobą zatrudnioną na staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.

 Dyrektor Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Sylwia Choroszyńska-Zezula

Metadane

Data publikacji : 07.11.2022
Data modyfikacji : 30.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Staniak
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Staniak Oddział Kadr
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Staniak

Opcje strony

do góry