Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na zastępstwo LW Kd. 110-216/22

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu naboru na zastępstwo nieobecnego urzędnika (stanowisko wspomagające pion orzeczniczy) w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód  w Lublinie z siedzibą w Świdniku oznaczonego Nr LW. Kd. 110-216/2022

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowani zostali następujący kandydaci (w kolejności alfabetycznej):

 1. Bernat Magdalena
 2. Czajka Katarzyna
 3. Głąb  Jolanta
 4. Grabczak Aneta
 5. Hereć Dominika
 6. Jakubowska Magdalena
 7. Jemielniak Ewelina
 8. Kłębokowska Aneta
 9. Kowalska Olga
 10. Paradowska Karolina
 11. Pieńkoś Eliza
 12. Sochal Paulina
 13. Stępniak Wiktoria
 14. Zapalska Olga

Drugi etap konkursu (praktyczna część sprawdzająca kwalifikacje i umiejętności z zakresu wskazanego w ogłoszeniu) odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2022 r. w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, (sala konferencyjna).

 Na sprawdzian praktyczny osoby wymienione na liście powinny stawić się (z dokumentem tożsamości) według podanego poniżej harmonogramu:

- osoby z listy od nr 1 do nr 7 na godzinę 9.00

- osoby z listy od nr 8 do nr 14 na godzinę 9.30

Osoby, które załączyły do zgłoszenia na konkurs dokumenty na inne nazwisko niż wskazane w zgłoszeniu, zobowiązane są do okazania w dniu konkursu oryginału dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska (odpis aktu małżeństwa lub decyzji administracyjnej o zmianie nazwiska) w przypadku, gdy zmiana nazwiska nie wynika z treści dowodu osobistego.

Trzeci etap konkursu (rozmowa kwalifikacyjna) odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2022 r., od godz. 13.30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, (sala konferencyjna).

                                                                               

                                                                                                   Sekretarz Komisji

                                                                                                  Monika Sebastianiuk

Świdnik, dnia 27 lipca 2022 r.                                                         

Metadane

Data publikacji : 28.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Sebastianiuk
Osoba udostępniająca informację:
Monika Sebastianiuk

Opcje strony

do góry