Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na zastępstwo LW Kd. 110-159/22

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu naboru na zastępstwo nieobecnego urzędnika (stanowisko wspomagające pion orzeczniczy) w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód  w Lublinie z siedzibą w Świdniku

   oznaczonego Nr LW. Kd. 110-159/2022

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowani zostali następujący kandydaci (w kolejności alfabetycznej):

 1. Czajka Anna
 2. Czerniak Agata
 3. Głąb Jolanta
 4. Goraj Magdalena
 5. Jemielniak Ewelina
 6. Juchniewicz-Dudek Iwona
 7. Korybska Anita
 8. Kowalska Olga
 9. Kozak Justyna
 10. Krupa Anna
 11. Kurowska Dominika
 12. Odzioba Sylwia
 13. Olejnik Agata
 14. Pieńkosz Kinga
 15. Sochal Paulina
 16. Stępniak Wiktoria
 17. Zapalska Olga

Drugi etap konkursu (praktyczna część sprawdzająca kwalifikacje i umiejętności z zakresu wskazanego w ogłoszeniu) odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 r. w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, (sala konferencyjna).

 Na sprawdzian praktyczny osoby wymienione na liście powinny stawić się (z dokumentem tożsamości) według podanego poniżej harmonogramu:

- osoby z listy od nr 1 do nr 9 na godzinę 9.00

- osoby z listy od nr 10 do nr 17 na godzinę 9.30

Osoby, które załączyły do zgłoszenia na konkurs dokumenty na inne nazwisko niż wskazane w zgłoszeniu, zobowiązane są do okazania w dniu konkursu oryginału dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska (odpis aktu małżeństwa lub decyzji administracyjnej o zmianie nazwiska) w przypadku, gdy zmiana nazwiska nie wynika z treści dowodu osobistego.

Trzeci etap konkursu (rozmowa kwalifikacyjna) odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 r., od godz. 13.30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, (sala konferencyjna)                                                                                                      

                                                                                                   Sekretarz Komisji

                                                                                                  Monika Sebastianiuk

Świdnik, dnia 7 czerwca 2022 r.                                                     

Metadane

Data publikacji : 07.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Sebastianiuk
Osoba udostępniająca informację:
Monika Sebastianiuk

Opcje strony

do góry