Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Informacja o wyniku konkursu na staż urzędniczy - LW. Kd. 110-106/2022

Świdnik, dnia 28 kwietnia 2022 r. 

LW. Kd. 110-106/2022

Informacja o wyniku konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód  w Lublinie z siedzibą w Świdniku

– oznaczonego Nr LW. Kd. 110-106/2022

W wyniku zakończenia procedury konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, do zatrudnienia została wyłoniona kandydatura osoby, która uzyskała najwyższą liczbę punktów:

Pani Monika Bogdańska – 11 pkt

Komisja wyłoniła ponadto listę rezerwową (1 osoba), na wypadek:

możliwości zatrudnienia większej liczby osób na takie samo stanowisko i w tym samym wymiarze czasu pracy; rezygnacji kandydata z umowy o pracę,

ustania stosunku pracy z osobą zatrudnioną na staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.

 Dyrektor Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Sylwia Choroszyńska-Zezula

 

Metadane

Data publikacji : 28.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Staniak
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Staniak

Opcje strony

do góry