Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Informacja o wyniku konkursu na staż urzędniczy - LW. Kd. 110-39/2022

Świdnik, dnia 16 marca 2022 r. 

LW. Kd. 110-39/2022

Informacja o wyniku konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód  w Lublinie z siedzibą w Świdniku oznaczonego Nr LW. Kd. 110-39/2022

W wyniku zakończenia procedury konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, do zatrudnienia zostały wyłonione kandydatury osób, które uzyskała najwyższą liczbę punktów: Pani Klaudia Wieczerzak – 11,75 pkt Pan Daniel Olszewski – 11 pkt Pan Przemysław Żmuda – 10,44 pkt

Komisja wyłoniła ponadto listę rezerwową liczącą 5 osób, na wypadek: możliwości zatrudnienia większej liczby osób na takie samo stanowisko i w tym samym wymiarze czasu pracy; rezygnacji kandydata z umowy o pracę, ustania stosunku pracy z osobą zatrudnioną na staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu. Dyrektor Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Sylwia Choroszyńska-Zezula

Metadane

Data publikacji : 16.03.2022
Data modyfikacji : 01.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Staniak
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Staniak
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Staniak

Opcje strony

do góry