Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Ochrona radiologiczna

Na podstawie art. 32 c. pkt. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1941 z późn. zm.) podaje się do wiadomości poniższy komunikat:

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy, podczas realizacji czynności związanych ze stosowaniem urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące do kontroli przesyłek i bagażu, nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych dla pracowników i osób z ogółu ludności.

Z uwagi na powyższe stwierdza się, że prowadzona przez Sąd działalność w zakresie narażenia nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku informuje również, że prowadzona działalność związana z narażeniem, nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Świdnik 01.03.2023 r.

Metadane

Data publikacji : 01.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Kwiatkowska Oddział Gospodarczy
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry